Samenwerken

Wij zijn niet van de blauwdrukken en de makkelijke oplossingen. Wij hebben natuurlijk onze gereedschapskist met verandermethoden en technieken, zoals meetmethoden, trainingsmodules, coaching e.d. Maar we hebben geen standaardaanpak bij een probleem of verandervraag. De uitdagingen waarvoor onze klanten staan, zijn vaak heel complex: veel factoren werken voortdurend op elkaar in. Bij het ‘gewoon’ invoeren van een nieuw systeem, denken we (meestal niet terecht) het nog wel af te kunnen met een cursus of andere ‘ontwerpaanpak’.

Maar vaak gaat het bij veranderingsprocessen om strategische vernieuwing van de organisatie en om veranderingen van structuur, cultuur en individueel gedrag. Soms is het probleem nog niet helemaal helder, wordt er door verschillende betrokkenen anders gekeken naar de problemen en oplossingen en is niet helemaal helder hoe de verandering moet worden gerealiseerd.

Onze belangrijkste samenwerkingspartner is daarom onze klant. Wij zoeken met onze klant naar de best passende oplossingsrichting en interventies voor in de organisatie gedeelde problemen. Wij ontwikkelen de veranderaanpak met mensen uit de organisatie en bieden ondersteuning met onze ervaring met veranderingsprocessen, specifieke kennis en gereedschapskist.

Een voorbeeld van een complex probleem in veel sectoren, bijvoorbeeld de zorgsector, is de huidige en toekomstige beschikbaarheid van voldoende en goed personeel terwijl strategische vernieuwing gewenst is. Dit is een uitdaging met zoveel aspecten die specifieke kennis, gericht onderzoek en nieuwe inzicht of de inzet van andere deskundigheid vraagt.

Daarom werken wij in een netwerk samen met andere dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen. Dit zijn o.a.:

• TNO / &ranj (managementgame)
• Universiteit Maastricht (UM), Fac. Health, Medicine and Life Sciences, Prof. dr. Angelique de Rijk
• Trimbos instituut, Dr. Bernadette Willemse
• KeyQuest | Team Up, drs. Arjan ter Linden