Wat wij doen

Coachtraject voor bevlogen leiderschap van persoon en team

Personal Coaching betekent letterlijk iemand van de ene naar de andere plaats vervoeren. Coaching is een krachtige methode om individuen en teams vooruit te laten komen of hun situatie te laten veranderen. In processen waarin medewerkers als individu en teamlid, direct leidinggevende of teamcoach, werken aan het vergroten van hun bevlogenheid, kan het wenselijk zijn dat er extra ondersteuning geboden wordt.

Meten = weten ? Over realiseren en maatwerk

Onze aanpak is onder andere gebaseerd op wetenschappelijke kennis over bevlogenheid en de oorzaak en effecten daarvan. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij geobjectiveerde kennis van de organisatie en een gedeelde analyse van de veranderopgave. Maar wij claimen ook dat de bevlogenheid van medewerkers omhoog gaat en dat de prestaties van de organisatie verbeteren. Daarom is ‘meten’ een belangrijk onderdeel van ons werk.

Meten objectiveert en legt patronen bloot en is tegelijk een krachtige bewustwordingsinterventie. We analyseren data die door medewerkers (en leidinggevenden) zelf is verzameld. Door een enquête gecombineerd met een aantal wekelijkse individuele logboeken, worden kansen en belemmeringen blootgelegd op zowel organisatie, team- als individueel niveau en op de 'harde' en 'zachte' kanten van de organisatie.

We meten bevlogenheid (wat ‘dieper’ dan in sommige MTO’s), de stijl van leidinggeven van de eigen manager, het ‘psychologisch kapitaal’ van de medewerkers en leidinggevenden en de verhouding tussen baanbronnen en baaneisen. Daarnaast worden in een kort wekelijks (ev. ook digitaal) ‘logboek’ gedurende 6 weken aantekeningen gemaakt over het energieniveau van die week.

De kwaliteit van deze zgn. zelfrapportages wordt versterkt door de informatie die we vervolgens uit interviews hierover halen en uit de discussie in een workshop per team over de uitkomsten van de verzamelde data. Dit leidt tot een actieplan met diverse interventies, zowel op individueel niveau (coaching, leren en ontwikkelen voor zowel medewerker als leidinggevende) als op taakniveau (coaching) en organisatieniveau (herinrichting van structuur en processen).

Daarnaast inventariseren we belangrijke uitkomsten (KPI’s als klant- en medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim en verloop) om te zien of we met elkaar realiseren wat we beloven.

Leidinggeven aan bevlogenheid – leren door spelen

Speel met ons het bevlogenheidsspel. In een workshop met deze ‘serious game’ geven we een introductie in theorie en praktijk van bevlogen leiderschap, zowel persoonlijk als teamleiderschap. Hoewel het ‘serieus’ de bedoeling is om te leren hoe je als leidinggevende/teamcoach de bevlogenheid van medewerkers beïnvloedt, is het ook gewoon leuk om samen het spel met competitie-element te spelen. Doordat de spelers er plezier in hebben, blijft de informatie veel beter hangen dan wanneer dezelfde informatie gedeeld wordt in bijvoorbeeld een folder of een gewone cursus.

Bevlogen Leiderschap Academie

Een belangrijke factor bij het versterken van bevlogenheid van individuele medewerkers en teams, is de ondersteuning van de leidinggevende/teamcoach en haar/zijn stijl van leidinggeven/coachen. De academie is een op maat te maken leergang voor teamleiders/-coaches om de eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen en daardoor de bevlogenheid van medewerkers en teams te vergroten. Kennis van bevlogen leiderschap, reflectie op de eigen stijl, oefenen met ander gedrag en met instrumenten waarmee medewerkers in hun ontwikkeling gesteund kunnen worden. Dat zijn de belangrijke ingrediënten van de leergang. De modules Psychologisch Kapitaal en Job Crafting kunnen onderdeel uitmaken van de leergang.

Ontwikkelen van Psychologisch Kapitaal

Psychologisch kapitaal helpt je om goed om te gaan met stress, tegenslag en uitdagingen. De workshops 'Ontwikkelen van Psychologisch Kapitaal' vormen een programma waarin de deelnemers na een korte theoretische inleiding oefenen met (het ondersteunen van) het zelf ontwikkelen van de 4 onderdelen van Psychologisch Kapitaal: optimisme, hoop, veerkracht, zelfvertrouwen.

‘Job crafting’ of ‘baanboetseren’

In de workshops 'Job Crafting' maken medewerkers en hun leidinggevende/coach een analyse van hun bestaande functie in relatie tot hun kwaliteiten, wensen en ambities en de aanwezige mogelijkheden tot aanpassing. Op basis daarvan wordt een persoonlijk baan-fit plan gemaakt en uitgevoerd. De workshops worden georganiseerd voor bestaande teams en hun leidinggevende/coach en hebben naast de individuele invalshoek ook een teamdimensie (team job crafting).

Congruente organisatieontwikkeling

Wij adviseren en ondersteunen bestuurders, management en ondersteunende diensten bij het doorvoeren van organisatieaanpassingen zodat de gewenste bevlogenheid door congruentie in systemen, structuur en managementstijl wordt gestimuleerd.